XIX Powiatowe Igrzyska LZS – Powiatowy Zlot Turystyczny – wyniki

Powiatowy Zlot Turystyczny w kategorii Szkoły Podstawowe wygrała drużyna z gminy Miączyn, przed gminą Sitno i gminą Zamość. W kategorii Gimnazja wygrała gmina Zamość, II miejsce gmina Miączyn i III gmina Sitno.
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo