XIX Powiatowe Igrzyska LZS – Miączyn 2018 – Program minutowy

Program Minutowy

XIX Powiatowe Igrzyska LZS – Mieszkańców Zamojskiej Wsi – Święto Sportu Powiatu Zamojskiego

Miączyn 23-24.06.2018

23.06.2018 (sobota) – Obiekty Sportowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miączynie

– godz. 9.30 – 10.00    – Przyjazd uczestników XI Powiatowego Zlotu Turystycznego
– godz. 10.15              – Uroczyste Otwarcie Zlotu
– godz. 10.30 – 12.30 – Przebieg XI Zlotu
– godz. 13.00              – Uroczyste Zakończenie XI Zlotu Turystycznego

 

23.06.2018 (sobota) – Boisko Sportowe przy Szkole Podstawowej w Niewirkowie

– godz. 13.30 – 14.00 – Przyjazd uczestników zawodów pożarniczych MDP – OSP Dziewcząt, Chłopców i Kobiet
– godz. 14.00              – Uroczyste Otwarcie Zawodów Pożarniczych
– godz. 14.30 – 16.00             – Przebieg Zawodów
– godz. 16.30              – Uroczyste Zakończenie Zawodów Pożarniczych MDP

 

24.06.2018 (niedziela) – Obiekty Sportowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miączynie

– godz. 8.30 – 9.00      – Przyjazd drużyn gminnych w grach zespołowych – weryfikacja i losowanie (Biuro Zawodów)
– godz. 9.30                 – Rozpoczęcie Gier Eliminacyjnych w grach zespołowych: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka – kobiet i mężczyzn
– godz. 10.15               – Przeciąganie liny kobiet
– godz. 10.15               – 60 m dziewczęta – szkoły podstawowe – rocz. 2004 i młodsze
– godz. 10.15               – Skok w dal z miejsca – kobiety i mężczyźni 50+
– godz. 10.30               – 60 m chłopcy – szkoły podstawowe – rocz. 2004 i młodsi
– godz. 10.30               – Zawody sprawnościowe z BRD – dziewczęta i chłopcy (szkoły podstawowe i gimnazja)
– godz. 10.30               – Warcaby 100-polowe – kobiety i mężczyźni 50+
– godz. 10.45               – 100 m dziewczęta gimnazja – rocz. 2002-2003
– godz. 11.00               – Rzut lotką do tarczy – dziewczęta i chłopcy – szkoły podstawowe
– godz. 11.00               – 100 chłopcy gimnazja – rocz. 2002-2003
– godz. 11.15               – Przeciąganie liny mężczyzn
– godz. 11.15               – 100 m kobiet i mężczyzn 50+
– godz. 11.15               – Skok w dal z miejsca – dziewczęta i chłopcy – szkoły podstawowe
– godz. 11.45               – Rzut lotką do tarczy – kobiety i mężczyźni 50+
– godz. 11.45               – Skok w dal z miejsca – dziewczęta i chłopcy – gimnazja
– godz. 12.15 – 12.45  – Przerwa
– godz. 12.30       – Uroczyste Otwarcie XIX Igrzysk LZS
– godz. 13.00               – Finały gier zespołowych – piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka – kobiet i mężczyzn
– godz. 13.00               – Dwubój dla władz samorządowych ( lotka i rzut podkową)
– godz. 13.00               – Rzut lotką do tarczy – dziewczęta i chłopcy gimnazja
– godz. 13.00               – Skok w dal z miejsca – kobiety i mężczyźni – rocz. 2001 i starsi
– godz. 13.30               – Przenoszenie worków z piaskiem
– godz. 13.45               – Rzut lotką do tarczy – kobiety i mężczyźni – rocz. 2001 i starsi
– godz. 14.15               – Przerzucanie opony traktorowej
– godz. 14.45               – Wyciskanie odważnika „Konkurs Siłacza”- 17 kg
– godz. 15.30               – Część artystyczna
– godz. 16.00 – 16.30  – Uroczyste Zakończenie XIX Igrzysk LZS

 

UWAGA !!!

Dekoracja Najlepszych zawodników i drużyn nastąpi bezpośredni po zakończeniu konkurencji.

 

                                                                                                                                             Organizatorzy