Zarząd 2012-2015

Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu informuje, że dnia 3.03.2012 roku na IV Zjeździe Delegatów Zrzeszenia wybrała nowe władze na nową kadencję lata 2012-2015.
Do Plenum Rady Powiatowej i Miejskiej wybrano 15 osób w tym 7 osób do Prezydium  w osobach:
1. Arkadiusz Bratkowski – Przewodniczący Rady Powiatowej i Miejskiej Zrzeszenia LZS w Zamościu
2. Krzysztof Pszenniak – Wiceprzewodniczący do spraw organizacyjno-finansowych
3. Konrad Firek – Wiceprzewodniczący do spraw sportowych
4. Krzysztof Czerwieniec – sekretarz
5. Mirosław Kalita – skarbnik
6. Jan Świć – członek Prezydium
7. Tomasz Bondyra – członek Prezydium
Pozostali członkowie Rady Powiatowej i Miejskiej:
8. Hubert Ćwik– ULKS Krokus Zamość
9. Radosław Tuszyński – AZS PWSZ Zamość
10. Barbara Gaca – UKS Skorpion Zamość
11. Jan Kotwis – Zwierzyniec – Przewodniczący Rady Gminnej LZS
12.  Stanisław Ilczuk – Miączyn – GKS Olimpia Miączyn
13.  Piotr Kostrubiec – ULKS Trefl Zamość
14. Tadeusz Chwiejczak – MUKS Roztocze Szczebrzeszyn
15. Zbigniew Podkański – Łabunie

Do Komisji Rewizyjnej na nową kadencję wybrano następujące osoby:
1. Halina Martyniuk – Gmina Sitno – Przewodnicząca Komisji
2. Piotr Chabros – Gmina Zamość – członek Komisji
3. Jan Andrzej Osmulski – Gmina Zwierzyniec – członek Komisji

W IV Powiatowym Zjeździe Delegatów na 75 zgłoszonych delegatów z  klubów sportowych z powiatu zamojskiego i miasta Zamość, udział wzięło 44 co stanowi 58,76 % uprawnionych oraz 19 osób zaproszonych gości. Łącznie w zjeździe uczestniczyło 63 osoby.
W trakcie obrad zostało przyjęte sprawozdanie z działalności Rady na lata 2008-2011 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Delegaci IV Zjazdu jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom Zrzeszenia LZS w Zamościu.
Podczas Zjazdu zostały wręczone Medale 65-lecia LZS dla 14 osób, które wręczał Józef Poterucha Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Lublinie.
Ponadto Starosta Zamojski uhonorował dyplomami 16 prezesów Klubów Sportowych.
W trakcie Zjazdu podjęto uchwałę o zmianach w Statucie Zrzeszenia LZS. Nowa nazwa brzmi: Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu a terenem działania jest miasto Zamość i Powiat Zamojski.
Wybrano także delegatów na XVII Wojewódzki Zjazd Zrzeszenia LZS w Lublinie w osobach: Krzysztof Pszenniak, Krzysztof Czerwieniec, Halina Martyniuk, Mirosław Kalita, Jan Kotwis.
Delegaci IV Zjazdu przyjęli sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Zjazd przebiegał w miłej atmosferze.
Zebraniu przewodniczył Ryszard Gliwiński a protokołował Krzysztof Pszenniak.

Lista wyróżnionych medalem 65 –lecia LZS
1. Zbigniew Kierepa – sędzia LA działacz LZS
2. Jan Stempel – trener łucznictwa KS Agros Zamość
3. Marek Kucharski – trener LA KS Agros Zamość
4. Jan Andrzej Osmulski – nauczyciel w-f ze Zwierzyńca
5. Ryszard Monasterski – GKS Orion Sthil Jacnia
6. Antoni Wojciech Turczyn – wójt Gminy Łabunie
7. Dariusz Szykuła – wójt Gminy Adamów
8. Ryszard Gliwiński – wójt Gminy Zamość
9. Leopold Knap – GKS Olimpia Miączyn
10. Tadeusz Pszenniak – GKS Ostoja Skierbieszów
11. Tadeusz Chwiejczak – MUKS Roztocze Szczebrzeszyn
12. Marian Tadeusz Bernat – Gmina Sitno
13. Henryk Matej – Starosta Zamojski
14. Jan Świć – Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Zamościu III kadencji
15. Leszek Bazant – sędzia podnoszenia ciężarów
16. Kazimierz Chrzanowski – dyr. Wydziału Edukacji i Sportu UM w Zamościu
17. Mirosław Kalita – członek Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Zamościu
18. Tadeusz Lizut – dyr. OSiR w Zamościu

Dyplomy i podziękowania Starosty Zamojskiego
1. Jan Świć – Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Zamościu III kadencji
2. GKS Orzeł Cześniki
3. LKS Orion Sthil Jacnia
4. MGKS Igros Krasnobród
5. GKS Legion Komarów
6. GLKS Entra Sparta Łabunie
7. GKS Olimpia Miączyn
8. GLKS Relax Radecznica
9. GKS Ostoja Skierbieszów
10. GLKS Omega Stary Zamość
11. UKS Orzeł Stary Zamość
12. MUKS Roztocze Szczebrzeszyn
13. KS Agros Zamość
14. KS Sokół Zwierzyniec
15. UKS Azymut Siedliska