Zarząd 2023-2026

Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu informuje, że dnia 23.02.2023 roku na VI Zjeździe Delegatów Zrzeszenia wybrała nowe władze na nową kadencję lata 2023-2026.
Do Plenum Rady Powiatowej i Miejskiej wybrano 9 osób w tym 5 osób do Prezydium w osobach:
1. Krzysztof Czerwieniec – Gmina Zamość – Przewodniczący
2. Konrad Firek– Zamość – Wiceprzewodniczący do spraw sportowych
3. Adam Kozyra – Adamów – Wiceprzewodniczący do spraw organizacyjno-finansowych
4. Michał Kniaziowski – Sułów – Sekretarz
5. Mirosław Kalita – Zamość – Skarbnik
6. Łukasz Burdzy – Łabunie
7. Michał Adamczuk – Gmina Zamość
8. Dariusz Kowalczyk– Zwierzyniec
9. Sławomir Tór – Zamość

Do Komisji Rewizyjnej na nową kadencję wybrano następujące osoby:
1. Piotr Chabros – Gmina Zamość – Przewodniczący Komisji
2. Ryszard Sekrecki– Gmina Szczebrzeszyn– członek Komisji
3. Lidia Pańczyk – Gmina Sułów – członek Komisji