IX Bieg Wokół Twierdzy Zamość – 2.05.2022 – Regulamin

Regulamin
IX Biegu Wokół Twierdzy Zamość

Zamość 02.05.2022 r.

REGULAMIN

 1. CEL IMPREZY:

– Popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego oraz popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji,
– Przypomnienie idei biegów Wokół  „Twierdzy Zamość”,
– Promocja walorów Miasta Zamość, Zamojszczyzny i Lubelszczyzny
– Uczczenie obchodów Dnia Flagi,
– Uczczenie Święta Konstytucji 3 Maja,

 

 1. ORGANIZATOR:

Głównymi Organizatorami Biegu są: Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu oraz Klub Sportowy „AGROS” Zamość przy współpracy:
– Urzędu Miasta Zamość
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
– Starostwa Powiatowego w Zamościu

– Ministerstwa  Sportu i Turystyki
– Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu
– Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie
– Okręgowego Kolegium Sędziów LA w Zamościu
– UKS Azymut Gmina Zamość
– I LO w Zamościu
– Gminy Miączyn
– Sponsorów IX Biegu

III. TERMIN I MIEJSCE:

IX Ogólnopolski Bieg Wokół Twierdzy Zamość odbędzie się w dniu 2 maj 2022 r. (poniedziałek) w Zamościu.
Uroczyste otwarcie o godzinie 14.30 na Rynku Wielkim w Zamościu.
– Biegi dla dzieci i młodzieży odbędą się uliczkami zamojskiego Rynku Wielkiego i rozpoczną się o godzinie 13.00.
– Bieg Główny oraz dla służb mundurowych i nauczycieli rozpocznie się o godzinie 15.00.
Start – Rynek Wielki w Zamościu,
Meta – Rynek Wielki w Zamościu
– Trasa biegu – podłoże asfaltowe, betonowe i szutrowe – dystans 4000 m

 1. UCZESTNICTWO:
  – W biegach startować mogą wszyscy chętni: dzieci i młodzież, zrzeszeni i niezrzeszeni oraz pracownicy służb mundurowych i nauczyciele.
  – W Biegu Głównym startują zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat .
 2. KATEGORIE I DYSTANSE:

13.00 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2012 i młodsze    300 m
13.05 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2012 i młodsi             300 m
13.10 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2011                        300 m
13.20 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2011                             300 m
13.30 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2010                      600 m
13.40 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2010                            600 m
13.50 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2009                      600 m
14.00 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2009                           600 m
14.10 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2007-2008           800 m
14.20 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2007-2008                800 m

15.00 – Bieg Główny Kobiet i Mężczyzn                                          4000 m

 1. ZGŁOSZENIA:

Bieg Główny

 1. Zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą do dnia 24 kwietnia 2022 roku – przez formularz dostępny na stronie internetowej zapisy.inessport.pl.
  Koszt wpisowego w wysokości 50 zł, do udziału w Biegu Głównym  należy uiścić na konto Organizatora Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu, PEKAO S.A. 13 1240 2005 1111 0000 1764 7977 do dnia 24.04.2022.
  Każdy zawodnik musi przedstawić dowód wpłaty na konto.
  2. Organizatorzy w szczególnych przypadkach do Biegu Głównego będą przyjmować zgłoszenia w Biurze Zawodów do godziny 12.00 – opłata startowa – 70 zł.
  3. W Biegu Głównym zawodnicy i zawodniczki otrzymają numery startowe oraz pakiety biegu.

Biegi dla dzieci i młodzieży

 1. Zgłoszenia do udziału w biegach dla dzieci i młodzieży z podaniem ilości startujących zawodników należy dostarczyć do dnia 29 kwietnia 2022 r. do KS „Agros” Zamość, tel./fax. 84 638 66 79, e–mail; agrosks@poczta.onet.pl.
  Zgłoszenie imienne na listach zbiorowych podpisanych przez Dyrektora Szkoły prosimy dostarczyć do biura biegów dla dzieci (namiot przy mecie biegów) do godziny 10.00.
  2. Każdy zawodnik uczestniczący w biegach musi posiadać kartę startową wg wzoru:

Nazwisko i imię ………………………………..
Rocznik  ………………………………..
Szkoła, klub  ………………………………..
Dystans ………………………………..

w/w Kartę Startową (wymiary 10cmx6cm) należy wypełniać drukowanymi literami.

VII. ZASADY FINANSOWANIA:

Koszty organizacyjne Biegu pokrywa Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu oraz KS AGROS Zamość i współorganizatorzy;
Koszt wpisowego do udziału w Biegu Głównym należy uiścić na konto Organizatora lub przed biegiem w Biurze Zawodów do godziny 12.00 – opłata startowa 70 zł.

VIII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE W BIEGU GŁÓWNYM:

Klasyfikacja generalna kobiet.
Klasyfikacja generalna mężczyzn.
Klasyfikacje wiekowa kobiet i mężczyzn (16–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60 lat i starsi).
Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – służby mundurowe (policja, wojsko, straż graniczna, służba więzienna, służba celna, straż pożarna) – tylko zawodnicy z Polski.
Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – nauczyciele – tylko zawodnicy z Polski.

IX.  NAGRODY:

– Za miejsca I–VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Biegu Głównego puchary, upominki oraz nagrody pieniężne. Za miejsca I-III okolicznościowe medale.
– Za miejsca I w poszczególnych kategoriach wiekowych biegu mężczyzn i kobiet oraz nauczycieli, służb mundurowych nagrody pieniężne oraz za miejsca I–III medale i upominki.
– W biegach dla dzieci i młodzieży za miejsca I–III medale, nagrody rzeczowe oraz statuetki za I miejsca.
– Nagroda dla najstarszego zawodnika Biegu Głównego – kobiet i mężczyzn.
– Każdy uczestnik, który ukończy Bieg Główny otrzyma okolicznościowy medal IX Biegu.
– Specjalna nagroda dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Miasta Zamość.

 1. BIURO ZAWODÓW:

Biuro Biegu Głównego będzie czynne w dniu zawodów 2 maja 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 18.00. Odbiór pakietów startowych z numerami i chipami od godz. 10.00 do godz. 12.00. Biuro będzie znajdować się w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu (300 m od startu/mety – budynek główny, wejście F – Pałac Zamoyskich). W Biegu Głównym będzie używany elektroniczny pomiar czasu.

 1. POMIAR CZASU

Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny dyskwalifikacją zawodnika.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.
Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

XII. UWAGI KOŃCOWE

– Interpretacja w/w Regulaminu należy do Sędziego Głównego – Krzysztofa Pszenniaka tel. 663741458 oraz zastępcy Sędziego Głównego – Konrada Firka – 792 741 460.
– Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone rzeczy zawodników.
– Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA.
– Obsadę sędziowską zabezpieczy Okręgowe Kolegium Sędziów LA w Zamościu.
– Dekoracja w biegach dla dzieci i młodzieży odbywać się będzie bezpośrednio po zakończeniu biegów.
– Szatnie dla zawodników będą zabezpieczone w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu (300 m od startu/mety – budynek główny, wejście F – Pałac Zamoyskich).
– Impreza jest ubezpieczona.
– Zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 16 lat maja prawo startu tylko w Biegu Głównym.
– Uczestnicy biegu dla dzieci i młodzieży muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły lub Prezesa klubu.
– Uczestnicy biegu dla dzieci i młodzieży startują w ramach edycji biegów przełajowych
– Trasa biegu – podłoże asfaltowe, szutrowe, betonowe.
– W Biegu Głównym zawodnicy otrzymują numery startowe wraz z chipami zwrotnymi.
– W Biegu Głównym zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
– Każdy zgłoszony zawodnik do Biegu Głównego otrzyma posiłek.
– Bieg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi epidemii COVID-19.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

ORGANIZATORZY

 

 

Więcej informacji o biegu: www.lzszamosc.y0.pl