Z przykrością informujemy o śmierci naszego kolegi śp. Krzysztofa Pszenniaka

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 1 maja 2022 roku zmarł w wieku 67 lat śp. Krzysztof Pszenniak wieloletni działacz Ludowych Zespołów Sportowych w Zamościu oraz Okręgowego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki.
Organizator, Sędzia Główny i Spiker wielu imprez rekreacyjnych i sportowych na terenie Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w tym 9 edycji Ogólnopolskiego Biegu Wokół Twierdzy Zamość.
Zapamiętamy go jako osobę ciepłą, pogodną, życzliwą i tryskającą humorem.
Wyrazy szczerego żalu i współczucia dla Rodziny i Przyjaciół

Członkowie i Zarząd PiM Z LZS w Zamościu

 

Pogrzeb odbędzie się w środę 4 maja o godz. 11.00 w kościele pw. św. Brata Alberta w Zamościu.