XI Bieg Wokół Twierdzy Zamość – Regulamin

Regulamin

XI Biegu Wokół Twierdzy Zamość

Zamość 2 maja 2024 roku

Pod Honorowym Patronatem:
Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego
Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka
Starosty Powiatu Zamojskiego Pan Stanisława Grześko

 

I. CEL IMPREZY:

– Popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego oraz popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji
– Przypomnienie idei biegów Wokół  „Twierdzy Zamość”
– Promocja walorów Miasta Zamość, Zamojszczyzny i Lubelszczyzny
– Uczczenie obchodów Dnia Flagi
– Uczczenie Święta Konstytucji 3 Maja

II. ORGANIZATOR:
Głównymi Organizatorami Biegu są: Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu oraz Klub Sportowy „AGROS” Zamość przy współpracy:
– Urzędu Miasta Zamość
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
– Ministerstwa Sportu i Turystyki
– Starostwa Powiatowego w Zamościu
– Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu
– Okręgowego Kolegium Sędziów LA w Zamościu
– UKS Azymut Gmina Zamość
– I LO w Zamościu
– Gminy Miączyn
– Sponsorów XI Biegu

III. TERMIN I MIEJSCE:

– XI Bieg Wokół Twierdzy Zamość odbędzie się w dniu 2 maja 2024 r. (czwartek) w Zamościu.
– Uroczyste otwarcie o godzinie 13.40 na Rynku Wielkim w Zamościu i dekoracje biegów dzieci
– Biegi dla dzieci i młodzieży odbędą się uliczkami zamojskiego Rynku Wielkiego i rozpoczną się o godzinie 12.30.
– Bieg Główny oraz dla służb mundurowych i nauczycieli rozpocznie się o godzinie 14.20.
Start – Rynek Wielki w Zamościu
Meta – Rynek Wielki w Zamościu
– Trasa biegu – podłoże asfaltowe, betonowe i szutrowe – dystans 5000 m

IV. UCZESTNICTWO:
– W biegach startować mogą wszyscy chętni: dzieci i młodzież, zrzeszeni i niezrzeszeni oraz pracownicy służb mundurowych i nauczyciele.
– W Biegu Głównym startują zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.

V. KATEGORIE I DYSTANSE:
12.30 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2015 i młodsze                 300 m
12.35 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2015 i młodsi                         300 m
12.45 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2013-2014                          300 m
12.55 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2013-2014                               300 m
13.05 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2011-2012                          600 m
13.15 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2011-2012                               600 m
13.25 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2009-2010                          800 m
13.35 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2009-2010                               800 m
13.40 – uroczyste Otwarcie i dekoracja biegów dzieci
14.20 – Bieg Główny Kobiet i Mężczyzn                                    5000 m

Dekoracje w Biegu Głównym 20 minut po dobiegnięciu ostatniego zawodnika.

VI. ZGŁOSZENIA:
Bieg Główny

1. Zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą do dnia 24 kwietnia 2024 roku –  przez formularz dostępny na stronie internetowej zapisy.inessport.pl. Lista zgłoszonych zawodników
2. Koszt wpisowego w wysokości 60 zł, należy uiścić na konto Organizatora: Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu, PEKAO S.A. 13 1240 2005 1111 0000 1764 7977 do dnia 29.04.2024 r.
Każdy zawodnik musi przedstawić dowód wpłaty na konto.
3. Organizatorzy w szczególnych przypadkach do Biegu Głównego będą przyjmować zgłoszenia w Biurze Zawodów do godziny 13.00 – opłata startowa – 80 zł.
4. W Biegu Głównym zawodnicy i zawodniczki otrzymają numery startowe oraz pakiety biegu.

Biegi dla dzieci i młodzieży
1. Zgłoszenia do udziału w biegach dla dzieci i młodzieży z podaniem ilości startujących zawodników należy dostarczyć do dnia 29 kwietnia 2024 r. do KS „Agros” Zamość, tel./fax. 84 638 66 79, e–mail; agrosks@poczta.onet.pl.
Zgłoszenie imienne na listach zbiorowych podpisanych przez Dyrektora Szkoły prosimy dostarczyć do biura biegów dla dzieci (namiot przy mecie biegów) do godziny 12.00.
2. Każdy zawodnik uczestniczący w biegach musi posiadać kartę startową wg wzoru:
Nazwisko i imię ………………………………..
Rocznik  ………………………………..
Szkoła, klub  ………………………………..
Dystans ………………………………..
w/w Kartę Startową (wymiary 10cmx6cm) należy wypełniać drukowanymi literami.

VII. ZASADY FINANSOWANIA:
Koszty organizacyjne Biegu pokrywa Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu oraz KS AGROS Zamość i współorganizatorzy.

VIII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE W BIEGU GŁÓWNYM:
Klasyfikacja generalna kobiet.
Klasyfikacja generalna mężczyzn.
Klasyfikacje wiekowa kobiet i mężczyzn (16–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60 lat i starsi).
Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – służby mundurowe (policja, wojsko, straż graniczna, służba więzienna, służba celna, straż pożarna) – tylko zawodnicy z Polski.
Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – nauczyciele – tylko zawodnicy z Polski.

IX: NAGRODY:
– Za miejsca I-VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Biegu Głównego puchary, upominki oraz nagrody pieniężne. Za miejsca I-III okolicznościowe medale.
– Za miejsca I w poszczególnych kategoriach wiekowych biegu mężczyzn i kobiet oraz nauczycieli, służb mundurowych nagrody pieniężne oraz za miejsca I-III medale i upominki.
– W biegach dla dzieci i młodzieży za miejsca I-III medale, nagrody rzeczowe oraz statuetki za I miejsca.
– Nagroda dla najstarszego zawodnika Biegu Głównego – kobiet i mężczyzn.
– Każdy uczestnik, który ukończy Bieg Główny otrzyma okolicznościowy medal XI Biegu.
– Specjalna nagroda dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Miasta Zamość.

X. BIURO ZAWODÓW:
Biuro Biegu Głównego będzie czynne w dniu zawodów 2 maja 2024 roku od godz. 9.00 do godz. 18.00. Odbiór pakietów startowych z numerami i chipami od godz. 9.00 do godz. 13.00. Biuro będzie znajdować się w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu (100 m od startu/mety – Akademia Zamojska). W Biegu Głównym będzie używany elektroniczny pomiar czasu.

XI. POMIAR CZASU
Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki buta.
Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy sznurówce buta będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.
Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
Każdy zawodnik, który przekaże swój numer telefonu otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

XII. UWAGI KOŃCOWE
– Interpretacja w/w Regulaminu należy do Sędziego Głównego – Konrada Firka  tel. 792 741 460.
– Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone rzeczy zawodników.
– Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA.
– Obsadę sędziowską zabezpieczy Okręgowe Kolegium Sędziów LA w Zamościu.
– Szatnie dla zawodników będą zabezpieczone w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu (100 m od startu/mety – budynek Akademii Zamojskiej).
– Impreza jest ubezpieczona.
– Zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 16 lat maja prawo startu tylko w Biegu Głównym.
– Uczestnicy biegu dla dzieci i młodzieży muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły lub Prezesa klubu.
– Trasa biegu – podłoże asfaltowe, szutrowe, betonowe.
– W Biegu Głównym zawodnicy otrzymują numery startowe wraz z chipami zwrotnymi.
– W Biegu Głównym zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
– Każdy zgłoszony zawodnik do Biegu Głównego otrzyma posiłek.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

ORGANIZATORZY