Wędrująca Estrada 27.07.2021

Komunikat z przeprowadzonych zawodów rekreacyjno-sportowych podczas „Wędrującej Estrady” na osiedlu Karolówka w Zamościu w dniu 27.07.2021 r.