VIII Bieg Wokół Twierdzy Zamość – Regulamin


Regulamin pdf

Zgłoszenia

 

Regulamin
VIII Ogólnopolskiego Biegu Wokół Twierdzy Zamość

Pod Honorowym Patronatem:
Wicepremiera RP Pana Jacka Sasina
Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka
Starosty Zamojskiego Pana Stanisława Grześko
Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego

 

Zamość, 14 sierpnia 2021 rok

REGULAMIN

I. CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego oraz popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji,
 • Przypomnienie idei biegów Wokół „Twierdzy Zamość”,
 • Promocja walorów Miasta Zamość, Zamojszczyzny i Lubelszczyzny
 • Obchody Roku Konstytucji 3 Maja

II. ORGANIZATOR:

Głównymi Organizatorami Biegu są: Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu oraz Klub Sportowy „AGROS” Zamość przy współpracy:
Urzędu Miasta Zamość
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Starostwa Powiatowego w Zamościu
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu
Zamojskiego Domu Kultury
Okręgowego Kolegium Sędziów LA w Zamościu
UKS Azymut Gmina Zamość
I LO w Zamościu
Gminy Miączyn
Sponsorów VIII Biegu

III. TERMIN I MIEJSCE:

VIII Ogólnopolski Bieg Wokół Twierdzy Zamość odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2021 r. (sobota) w Zamościu.
Uroczyste otwarcie o godzinie 11.00 na Rynku Wielkim w Zamościu.
Biegi dla dzieci i młodzieży odbędą się uliczkami zamojskiego Rynku Wielkiego i rozpoczną się o godzinie 11.15.
Bieg Główny oraz dla służb mundurowych i nauczycieli rozpocznie się o godzinie 13.15.
Start – Rynek Wielki w Zamościu,
Meta – Rynek Wielki w Zamościu
Trasa biegu – podłoże asfaltowe, betonowe i szutrowe – dystans 4000 m
Marsz z kijkami nordic walking dla kobiet i mężczyzn – start godz. 13.17 – dystans 4000 m

IV. UCZESTNICTWO:
W biegach startować mogą wszyscy chętni: dzieci i młodzież, zrzeszeni i niezrzeszeni oraz pracownicy służb mundurowych i nauczyciele.
W Biegu Głównym startują zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat .

V. KATEGORIE I DYSTANSE:

11.15 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2012 i młodsze – 300 m
11.20 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2012 i młodsi – 300 m
11.25 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2010-2011 – 300 m
11.30 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2010-2011 – 300 m
11.35 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2008-2009 – 600 m
11.40 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2008-2009 – 600 m
11.45 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2006-2007 – 800 m
11.50 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2006-2007 – 800 m
12.20 – Dziewczęta rocz. 2005 – 800 m
12.25 – Chłopcy rocz. 2005 – 800 m
13.15 – Bieg Główny Kobiet i Mężczyzn – 4000 m
13.17 – Marsz z kijkami Nordic Walking – 4000 m

VI. ZGŁOSZENIA:

Bieg Główny i Marsz z kijkami
1. Zgłoszenia do Biegu Głównego i Marszu z Kijkami przyjmowane będą do dnia 10 sierpnia 2021 roku – przez formularz dostępny na stronie internetowej zapisy.inessport.pl.
Koszt wpisowego w wysokości 50 zł, do udziału w Biegu Glównym i Marszu należy uiścić na konto Organizatora Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu, PEKAO S.A. 13 1240 2005 1111 0000 1764 7977 lub przed biegiem w Biurze Zawodów do godz. 11.30.
Każdy zawodnik musi przedstawić dowód wpłaty na konto.
Zgłoszenia i opłaty startowe wykonane w pierwszym majowym terminie biegu są nadal ważne.
2. Organizatorzy w szczególnych przypadkach do Biegu Głównego i Marszu będą przyjmować zgłoszenia w Biurze Zawodów do godziny 11.30 – opłata startowa – 70 zł.
3. W Biegu Głównym i Marszu zawodnicy i zawodniczki otrzymają numery startowe oraz pakiety biegu.

Biegi dla dzieci i młodzieży
1. Zgłoszenia do udziału w biegach dla dzieci i młodzieży z podaniem ilości startujących zawodników należy dostarczyć do dnia 10 sierpnia 2021 r. do KS „Agros” Zamość, tel./fax. 84 638 66 79, e–mail; agrosks@poczta.onet.pl.
Zgłoszenie imienne na listach zbiorowych podpisanych przez Dyrektora Szkoły prosimy
dostarczyć do biura biegów dla dzieci (namiot przy mecie biegów) do godziny 10.00.
2. Każdy zawodnik uczestniczący w biegach musi posiadać kartę startową wg wzoru:

w/w Kartę Startową (wymiary 10cmx6cm) należy wypełniać drukowanymi literami.

VII. ZASADY FINANSOWANIA:

Koszty organizacyjne Biegu pokrywa Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu oraz KS AGROS Zamość i współorganizatorzy;
Koszt wpisowego do udziału w Biegu Głównym i Marszu należy uiścić na konto Organizatora lub przed biegiem w Biurze Zawodów do godziny 11.30.

VIII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE W BIEGU GŁÓWNYM:

 • Klasyfikacja generalna kobiet.
 • Klasyfikacja generalna mężczyzn.
 • Klasyfikacje wiekowa kobiet i mężczyzn (16–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60 lat i starsi).
 • Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – służby mundurowe (policja, wojsko, straż graniczna, służba więzienna, służba celna, straż pożarna) – tylko zawodnicy z Polski.
 • Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – nauczyciele – tylko zawodnicy z Polski.
 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w marszu z kijkami nordic walking.
 • Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn w marszu z kijkami nordic walking ( K – do 30 lat i powyżej; M – do 30 lat i powyżej).

IX. NAGRODY:

 • Za miejsca I–VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Biegu Głównego puchary, upominki oraz nagrody pieniężne. Za miejsca I-III okolicznościowe medale.
 • Za miejsca I w poszczególnych kategoriach wiekowych biegu mężczyzn i kobiet oraz nauczycieli, służb mundurowych nagrody pieniężne oraz za miejsca I–III medale i upominki.
 • Za miejsca I–III w klasyfikacji generalnej marszu z kijkami kobiet i mężczyzn puchary, upominki, okolicznościowe medale oraz nagrody pieniężne za I miejsce.
 • Za miejsce I w poszczególnych kategoriach wiekowych w marszu z kijkami kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne oraz za miejsca I–III upominki.
 • W biegach dla dzieci i młodzieży za miejsca I–III medale, nagrody rzeczowe oraz statuetki za I miejsca.
 • Nagroda dla najstarszego zawodnika Biegu Głównego – kobiet i mężczyzn.
 • Każdy uczestnik, który ukończy Bieg Główny i Marsz z kijkami otrzyma okolicznościowy medal VIII Biegu.
 • Specjalna nagroda dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Miasta Zamość.

X. BIURO ZAWODÓW:

Biuro Biegu Głównego i marszu będzie czynne w dniu zawodów 14 sierpnia 2021 roku od godz. 7.30 do godz. 16.00. Odbiór pakietów startowych z numerami i chipami od godz. 7.30 do godz. 11.30. Biuro będzie znajdować się w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu (300 m od startu/mety – budynek główny, wejście F – Pałac Zamoyskich). W Biegu Głównym i Marszu będzie używany elektroniczny pomiar czasu.

XI. POMIAR CZASU

 • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
 • Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.
 • Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
 • Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

XII. UWAGI KOŃCOWE

 • Interpretacja w/w Regulaminu należy do Sędziego Głównego – Krzysztofa Pszenniaka tel. 663741458 oraz zastępcy Sędziego Głównego – Konrada Firka – 792 741 460.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone rzeczy zawodników.
 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA.
 • Obsadę sędziowską zabezpieczy Okręgowe Kolegium Sędziów LA w Zamościu.
 • Dekoracja w biegach dla dzieci i młodzieży odbywać się będzie bezpośrednio po zakończeniu biegów.
 • Szatnie dla zawodników będą zabezpieczone w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu (300 m od startu/mety – budynek główny, wejście F – Pałac Zamoyskich).
 • Impreza jest ubezpieczona.
 • Zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 16 lat maja prawo startu tylko w Biegu Głównym.
 • Uczestnicy biegu dla dzieci i młodzieży muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły lub Prezesa klubu.
 • Trasa biegu – podłoże asfaltowe, szutrowe, betonowe.
 • W Biegu Głównym oraz w marszu z kijkami zawodnicy otrzymują numery startowe wraz z chipami zwrotnymi.
 • W Biegu Głównym i Marszu zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Każdy zgłoszony zawodnik do Biegu Głównego Marszu z kijkami otrzyma posiłek.
 • Bieg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi epidemii COVID-19.Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
  ORGANIZATORZY