Komunikat WZ LZS Lublin – Piłkarska Kadra Czeka 2020

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie informuje, że w wyniku stopniowego odmrażania restrykcji wynikających ze skutków pandemii, planujemy stopniowy powrót do realizacji kalendarza imprez sportowych.

W pierwszej kolejności chcielibyśmy wznowić rozgrywki prowadzone od szczebla podstawowego do finału ogólnopolskiego. Dotyczy to głównie rozgrywek pn Mała Piłkarska Kadra Czeka Dziewcząt i Chłopców rocznik 2007 i młodsi oraz Piłkarska Kadra Czeka Dziewcząt i Chłopców rocznik 2005 i młodsi. /zobacz pismo z dn. 5.03.2020/

Mając powyższe na uwadze prosimy zainteresowane kluby, LKS-y, ULKS-y, SKS-y i szkoły podstawowe do zgłoszenia w zawodach. Pozostałe imprezy kalendarzowe realizować będziemy w terminach późniejszych.

W/w rozgrywki przeprowadzone będą w etapach :

* etap pierwszy – rozgrywki na szczeblu powiatowym. Etap ten wyłoni jedną drużynę reprezentującą powiat w dalszych eliminacjach

* etap drugi – eliminacje międzypowiatowe, rozgrywane w kilku grupach w zależności od ilości zgłoszeń z powiatów

* etap trzeci – finał wojewódzki

* etap czwarty – udział w finale ogólnopolskim

pełna treść komunikatu do pobrania poniżej:

KOMUNIKAT -wznowienie rozgrywek