Z przykrością informujemy o śmierci naszego kolegi śp. Krzysztofa Pszenniaka

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 1 maja 2022 roku zmarł w wieku 67 lat śp. Krzysztof Pszenniak wieloletni działacz Ludowych Zespołów Sportowych w Zamościu oraz Okręgowego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki. Organizator, Sędzia Główny i Spiker wielu imprez rekreacyjnych i sportowych na terenie Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w tym 9 edycji Ogólnopolskiego Biegu Wokół Twierdzy Zamość. Zapamiętamy go jako osobę ciepłą, pogodną, życzliwą i tryskającą humorem. Wyrazy